Pływanie

Kurs instruktorski z pływania przygotowuje uczestników do pracy z każdą grupą wiekową w szkółkach pływania, ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych oraz prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów i UKS-ów (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Najbliższy termin: 20 – 22 października, 27 – 29 października  2017r.

Zgłoszenia do 10 października 2017r.

Program kursu:

Część teoretyczna

 • Elementy metodyki wychowania fizycznego i teorii sportu.
 • Rys historyczny i charakterystyka dyscypliny.
 • Elementy teorii pływania.
 • Analiza poszczególnych stylów pływania.
 • Metodyka nauczania pływania – adaptacja wstępna i nauczanie pływania poszczególnymi stylami.
 • Zmiany w technice i nauczaniu pływania rekreacyjnego i sportowego.
 • Podstawy ratownictwa i pierwszej pomocy.

Część praktyczna

 • Technika pływania stylem grzbietowym i kraulem.
 • Technika pływania stylem klasycznym i motylkowym.
 • Metodyka nauczania pływania poszczególnymi stylami (ćwiczenia przygotowujące na lądzie i w wodzie, ćwiczenia metodyczne w nauczaniu techniki, ćwiczenia korygujące najczęstsze błędy).
 • Rozwiązania metodyczne i organizacyjne podczas szkolenia grupowego i indywidualnego.
 • Analiza techniki pływania nad i pod wodą.
 • Instruowanie i prowadzenie zajęć przez kursantów pod nadzorem prowadzącego.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • praktyka w danej dyscyplinie (lub należy zdać egzamin wstępny),
 • wykształcenie minimum średnie,
 • posiadanie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnego pływania lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do uprawiania pływania,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

Prowadzący:

mgr Maciej Haras – były członek kadry narodowej w pływaniu,wielokrotny mistrz Polski seniorów, medalista imprez krajowych i międzynarodowych

mgr Mateusz Stawiany – trener pływania, doktorant AWF we Wrocławiu, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w pływaniu oraz ratownictwie sportowym

mgr Bartosz Kaczmarek – absolwent AWF we Wrocławiu, doświadczony instruktor ukierunkowany na aspekt sportowy w pływaniu

Cena:

999 pln (+ koszty wejścia na basen)

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora sportu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnym etapem jest otrzymanie legitymacji instruktora wydanej przez MEG Centrum Szkoleń i Planowania Treningu. Legitymacja instruktora uprawnia do prowadzenia wszystkich zajęć w zakresie specjalności i prowadzenie działalności zarobkowej.

Zgłoszenia:

megkursy@gmail.com lub przez formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje można otrzymać:

mgr Katarzyna Węgrzyn 608 160 470

dr Paweł Gąsior 509 279 856

DSCF3624DSCF3663DSCF3685DSCF3642

realizacja: webonet.pl