Narciarstwo biegowe

Kurs instruktorski z narciarstwa biegowego przygotowuje uczestników do pracy z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych, w szkołach narciarskich, oraz prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów i UKS-ów (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Najbliższy termin: grudzień 2021 r.

Zgłoszenia do:

Program kursu:

Część teoretyczna

 • Rys historyczny i charakterystyka dyscypliny.
 • Analiza techniki klasycznej i łyżwowej.
 • Metodyka nauczania.
 • Fizjologia wysiłków fizycznych.
 • Podstawowe zdolności motoryczne z uwzględnieniem dominujących w narciarstwie biegowym.
 • Narciarski Regulamin Sportowy.
 • Sprzęt i ekwipunek narciarski.
 • Elementy pierwszej pomocy podczas wypadków narciarskich.
 • Przygotowanie sprzętu narciarskiego.

Część praktyczna

 • Smarowanie nart (przygotowanie sprzętu).
 • Technika kroków klasycznych (krok naprzemianstronny, jednokrok, bezkrok, krok rozkroczny).
 • Technika kroków łyżwowych (krok łyżwowy, dwukrok łyżwowy synchroniczny i asynchroniczny, jednokrok łyżwowy).
 • Elementy zjeżdżania na nartach, gry i zabawy.
 • Analiza techniki biegu.
 • Instruowanie i prowadzenie zajęć przez kursantów z zakresu nauczania narciarstwa biegowego.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • praktyka w danej dyscyplinie (lub należy zdać egzamin wstępny),
 • wykształcenie minimum średnie,
 • posiadanie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnego narciarstwa biegowego lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa biegowego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie,
 • posiadanie nart biegowych lub śladowych do techniki klasycznej, zaleca się dodatkowo narty do techniki łyżwowej.

Prowadzący:

mgr Marcin Węgrzyn – absolwent AWF Kraków i SMS Zakopane, medalista  Mistrzostw Polski i zawodnik Kadry Narodowej

dr Paweł Gąsior – wykładowca PPWSZ w Nowym Targu

Cena:

1499 pln – uprawnienia instruktorskie

699 pln – udział w szkoleniu poświadczony certyfikatem

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora sportu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnym etapem jest otrzymanie legitymacji instruktora wydanej przez MEG Centrum Szkoleń i Planowania Treningu. Legitymacja instruktora uprawnia do prowadzenia wszystkich zajęć w zakresie specjalności i prowadzenie działalności zarobkowej.

Zgłoszenia:

megkursy@gmail.com lub przez formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje można otrzymać:

mgr Marcin Węgrzyn 600 817 806

dr Paweł Gąsior 509 279 856

DSC_0045 DSC_0041 

realizacja: webonet.pl