Harmonogram szczegółowy październikowego kursu instruktorskiego

Napisane dn wrz 30, 2015

Program szczegółowy kursu instruktorskiego z pływania

2.10. Piątek
16:30 Spotkanie uczestników w holu głównym PPWSZ w Nowym Targu
17:00-18:15 Metodyka wychowania fizycznego (dr Paweł Gąsior)
18:30-20:00 Podstawy teorii sportu (dr Paweł Gąsior)
3.10. Sobota
8:00-9:30 Elementy teorii pływania (mgr Bartosz Kaczmarek)
10:00-11:30 Adaptacja wstępna (mgr Bartosz Kaczmarek)
• ćwiczenia oswajające
• gry i zabawy oswajające
• kształtowanie orientacji w wodzie
• zasady wykonywania i rodzaje ćwiczeń oddechowych
• przybory stosowane podczas ćwiczeń adaptacyjnych
11:30-13:00 Technika pływania stylem grzbietowym i kraulem
• ćwiczenia przygotowujące na ladzie i w wodzie
• pływanie właściwe ze wskazówkami i korygowaniem prowadzącego
• ćwiczenia pomocnicze w doskonaleniu techniki pływania stylem grzbietowym i kraulem
• nagrania techniki nad i pod wodą
13:00-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-16:30 Analiza wideo techniki kursantów (salka na basenie)
17:30-19:00 Metodyka nauczania pływania stylem grzbietowym i kraulem (mgr Bartosz Kaczmarek)
• ćwiczenia metodyczne w nauczaniu techniki
• ćwiczenia korygujące najczęstsze błędy
• rozwiązania metodyczne i organizacyjne podczas szkolenia grup i indywidualnego
4.10. Niedziela
9:00-10:30 Technika pływania stylem klasycznym i motylkowym (mgr Maciej Haras)
• ćwiczenia przygotowujące na lądzie i w wodzie
• pływanie właściwe ze wskazówkami i korygowaniem prowadzącego
• ćwiczenia pomocnicze w doskonaleniu techniki pływania stylem grzbietowym i kraulem
• nagrania techniki nad i pod wodą
11:00-12:30 Analiza wideo techniki kursantów (salka na basenie)
12:30-13:30 Przerwa obiadowa
14:00-16:00 Metodyka nauczania pływania stylem klasycznym i motylkowym (mgr Maciej Haras)
• ćwiczenia metodyczne w nauczaniu techniki
• ćwiczenia korygujące najczęstsze błędy
• rozwiązania metodyczne i organizacyjne podczas szkolenia grup i indywidualnego

9.10. Piątek
16:00-19:00 Podstawowe zasady ratownictwa (mgr Grzegorz Skwarek)

10.10. Sobota
10:00-13:00 Metodyka nauczania stylu grzbietowego i kraula
• przypomnienie podstawowych ćwiczeń metodycznych (mgr Bartosz Kaczmarek)
• prowadzenie zajęć przez kursantów pod nadzorem prowadzącego
13:00-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-17:30 Metodyka nauczania stylu klasycznego i motylkowego
• przypomnienie podstawowych ćwiczeń metodycznych (mgr Maciej Haras)
• prowadzenie zajęć przez kursantów pod nadzorem prowadzącego
18:15-19:45 Prelekcja dotycząca zmian w technice i nauczaniu pływania rekreacyjnego i sportowego

11.10. Niedziela
10:00-13:00 Egzamin praktyczny (Maciej Haras i Bartosz Kaczmarek)
14:00-15:00 Egzamin teoretyczny (dr Paweł Gąsior i mgr Marcin Węgrzyn)

realizacja: webonet.pl